NYFØDTFOTOGRAFERING I DRAMMEN, SYKEHUSET BUSKERUD

NYFØDTFOTOGRAFERING I DRAMMEN, SYKEHUSET BUSKERUD

Nyfødtfotografering på Sykehuset Buskerud

Vi har flyttet fotograferingen av nyfødte fra venteværelset på sykehuset til vårt nye flotte studio i Øvre Storgate 8 med parkering rett utenfor. Vi har satt av torsdager. Ring oss på: 32 89 47 75 for avtale. (Gjerne på samme dag)

Fotograferingen er gratis og bildene kommer i DT eller andre aviser som tar imot nyfødtbilder. Dere kan selvfølgelig bestille bilder til dere selv – vi har mange løsninger og hyggelige priser.

Velkommen!